Elektronik-komponenter

Produkter

Inom området elektronikkomponenter erbjuder vi ett brett urval av passiva R-komponenter med leverantörer från Japan, Portugal, Slovenien, Tyskland och USA.

Vi återexporterar även till hela EU-området. Försäljning enbart till industrin med industrikvantiteter.